//
you're reading...
Tài chính, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động

Chỉ số thanh toán nhanh

Chỉ số thanh toán nhanh là chỉ số đo lường mức thanh khoản cao hơn.

Công thức tính chỉ số thanh toán nhanh = tiền mặt + chứng khoán + các khoản phải thu / nợ ngắn hạn

Lưu ý là hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác được bỏ ra vì khi cần tiền để trả nợ, tính thanh khoản của chúng rất thấp. Chứng khoán phải là loại chứng khoán dễ quy đổi thành tiền

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: