//
you're reading...
Cung ứng, Thỏa mãn khách hàng, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động

KPI cung ứng

Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm

Thời gian từ khi order đến khi giao hàng

Chi phí giao nhận

Chính xác invoice

Thời gian trung bình để mua từng loại hàng

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: