//
you're reading...
Cung ứng, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động

Thời gian vận chuyển từ cảng về kho

–         Bằng tổng thời gian vận chuyển tính theo giờ.

–         Tỷ lệ này hữu ích cho việc tính toán giá thành và tính toán thời gian giao hàng.


Advertisements

Discussion

One thought on “Thời gian vận chuyển từ cảng về kho

  1. comment testing

    Posted by MINH TRÍ TRAINING | January 22, 2011, 8:40 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: