//
you're reading...
Nhân sự, Tạo sự khác biệt cho sản phẩm/dịch vụ, Thỏa mãn khách hàng, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động

trình độ của nhân viên


–         Tỷ lệ bằng cấp đạt/bằng cấp yêu cầu của một chức danh.

–         Tỷ lệ bằng cấp cao hơn của một chức danh.

–         Tỷ lệ theo trình độ văn hoá nói chung của toàn bộ CNV.Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: