//
you're reading...
Cung ứng, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động

Tỷ lệ giao hàng đúng chất lượng, số lượng

Công thức: bằng tổng số lần giao hàng đúng chất lượng, số lượng / tổng số lần giao hàng.

–         Bạn có thể quy định tỷ lệ này là bao nhiêu để xác định mối quan hệ với nhà cung cấp.

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: