//
you're reading...
Nhà hàng - khách sạn, Nhân sự, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động

Chi phí dành cho lao động thuê ngoài/ chi phí dành cho nhân viên

Chi phí dành cho Lao động thuê ngoài, lao động bán thời gian / chi phí dành cho nhân viên có hợp đồng

Nguồn: http://www.quantrinhansu-online.com

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: