//
you're reading...
Nhà hàng - khách sạn, Sales & marketing, Thỏa mãn khách hàng

Giá trị mỗi loại thức ăn / khách

Chia làm 3 loại chính:

– Thức ăn chính

– Tráng miệng

– Nước uống

Đây là nguồn thông tin rất tốt để tăng doanh thu.

Nguồn: http://www.quantrinhansu-online.com

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: