//
you're reading...
Nhân sự, Đãi ngộ

Chênh lệch mức lương giữa quản lý và nhân viên

Mức chênh lệch giữa mức lương trung bình của cấp quản lý, và mức lương trung bình của cấp nhân viên

Advertisements

Discussion

One thought on “Chênh lệch mức lương giữa quản lý và nhân viên

  1. em muon hoi muc luong quan ly ben cang hien tai bao nhieu 1 thang

    Posted by le phuoc an | December 23, 2011, 5:50 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: