//
you're reading...
Tuyển dụng

Chi phí trung bình để tuyển dụng 1 vị trí

Bằng tổng chi phí tuyển dụng ( trong một khoảng thời gian) chi cho tổng số lần tuyển dụng trong thời gian đó

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: