//
you're reading...
Nhân sự, Tuyển dụng

Tỉ lệ nghỉ việc ở nhân viên mới

Tỉ lệ giữa các nhân viên mới tuyển và nghỉ việc / tổng số nhân viên mới tuyển (trong thời gian 12 tháng vừa qua).

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
%d bloggers like this: