//
you're reading...
Sản xuất

Chỉ số so sánh năng suất

So sánh năng suất giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu để tìm ra giải pháp phù hợp cho công ty của bạn.

Bạn nên so sánh năng suất theo các góc độ nào?

–         Giữa các cá nhân với nhau

–         Giữa các bộ phận với nhau

–         Giữa công ty với các đơn vị trong ngành và các công ty khác trên thế giới.

Nguồn: http://www.quantrinhansu-online.com

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: