//
you're reading...
Sales & marketing

Tăng thị phần nhưng tăng trưởng có bằng không?

–         Công ty cần so sánh mức tăng thị phần của công ty so với mức tăng thị phần của các công ty khác.

–         Đôi khi công ty tăng thị phần nhưng mức tăng trưởng lại kém hơn các công ty khác thì công ty cần xem xét lại.

Nguồn: http://www.quantrinhansu-online.com

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: