//
you're reading...
Sales & marketing

Phàn nàn được giải quyết trong lần đầu tiên

–         Công thức = tổng số phàn nàn giải quyết lần đầu tiên / tổng số phàn nàn.

–         Chỉ số này càng cao chứng tỏ hiệu quả dịch vụ khách hàng của bạn rất tốt.

–         Bạn có thể tính thêm các chỉ số khiếu nại lần 2,3.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: