//
you're reading...
Sales & marketing

Tỷ lệ phản hồi nhanh

–         Công thức = số phản hồi nhanh/tổng sổ phàn nàn.

–         Tỷ lệ này được tính thông qua các đợt khảo sát về ý kiến của khách hàng.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: