//
you're reading...
Sales & marketing

Sự thay thế nhân viên = tổng số NV tuyển/tổng số NV nghỉ

–         Công thức = tổng số nhân viên đã tuyển / tổng số nhân viên theo kế hoạch.

–         Tỷ lệ này đo lường mức độ luân chuyển nhân viên của bộ phận sale.

–         Ngoài ra còn một tỷ lệ khác là vòng đời của nhân viên sale – tổng thời gian của tất cả NV sale (kể cả nghỉ việc)/ tổng số nhân viên (kể cả nghỉ việc).

Nguồn: http://quantrinhansu-online.com/

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: