//
you're reading...
Sales & marketing

Thời gian nói chuyện trung bình của một cuộc điện thoại

–         Chỉ số này để kiểm soát thời gian cuộc gọi quá dài theo quy định.

–         Chỉ số này áp dụng được khi công ty đã phân quyền cuộc gọi cho các máy điện thoại con qua tổng đài.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự

RSS Giải Pháp Tinh Hoa

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
%d bloggers like this: