//
you're reading...
Sales & marketing

Phản hồi ý kiến của đối tượng

–         Các đối tượng có thể viết bài nói về cảm nghĩ gởi đến báo chí 

–         Lượng người gọi ĐT đến công ty nhằm biết thêm thông tin 

–         Lượng khách hàng phàn nàn về thông tin công ty

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: